Menu

Regały magazynowe paletowe


Regały magazynowe paletowe wjezdne są doskonałym rozwiązaniem dla składowania towarów jednorodnych o szybkiej rotacji. Zapewniają maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu przy zachowaniu niskiej ceny jednego miejsca paletowego.

Wybór regałów wjezdnych umożliwia wykorzystanie do 80% całkowitej powierzchni magazynu. Dla porównania, regały standardowe rzędowe wykorzystują jedynie 40-50% tej samej powierzchni.Konstrukcja regałów wjezdnych jest zwarta zaś drogi transportowe ograniczone są do minimum.

Załadunek i wyładunek regału odbywa się z tej samej strony, dlatego regały wjezdne spełniają zasadę FILO (pierwsze weszło ostatnie wyszło).


Najbardziej ekonomiczne składowanie palet:


Każdy kto choć raz widział wnętrze typowego magazynu zgodzi się ze stwierdzeniem że podstawą funkcjonowania większości tego typu obiektów są regały. Służą one do składowania różnorodnych towarów (najczęściej w postaci spaletyzowanej lub spakietowanej) w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie powierzchni.
Obecnie spotyka się wiele, różniących się od siebie typów regałów. Każdy z nich posiada pewne wady i zalety i charakteryzuje się inną specyfiką pracy, składowania. Podczas gdy odpowiednie dobranie rodzaju zastosowanego regału nie gwarantuje jeszcze właściwej pracy w magazynie to należy pamiętać, że nieodpowiednio dobrany system regałowy może poważnie zaburzyć funkcjonowanie magazynu, a co za tym idzie całego łańcucha przepływu towaru.

Warto zatem poznać podstawowe rodzaje regałów stosowanych w magazynach, ich charakterystyki i wskazane zastosowania, wady, zalety. Zajmiemy się tu głównie regałami paletowymi, choć podobne kategorie mają też regały stosowane do przechowywania towarów w innej postaci.

1. Regały paletowe rzędowe – podstawowe i najprostsze w konstrukcji i zastosowaniu regały. Zbudowane ze standardowych elementów zapewniają dużą elastyczność aranżacji: różne rozstawy ram pionowych, belek podłużnych, zapewniają proste i tanie dostosowanie regału do wymiarów składowanych jednostek ładunkowych. Typowe wysokości od 2 do nawet 20m.

* składowanie: selektywne, regał zapewnia dostęp w każdej chwili do każdej jednostki ładunkowej. Regały budowane głównie w układzie podwójnym (dostęp do jłp z jednej strony) Umożliwia składowanie palet w układzie równoległym i prostopadłym.
* przeznaczenie: prosty system dla wszystkich typów magazynów i towarów.
* obsługa: wózki widłowe podnośnikowe czołowe lub z widłami obrotowo-przesuwnymi (pozwalają na zastosowanie wąskich korytarzy i zwiększenie wykorzystania powierzchni), wózki ręcznie prowadzone, układnice.
* pobieranie towarów: system umożliwia pobieranie całych jednostek ładunkowych a także komisjonowanie towarów bezpośrednio z palet umieszczonych w regałach.
* zalety: niski koszt jednego miejsca paletowego, prostota konstrukcji, cena, możliwość zmiany konfiguracji,
* wady: mały współczynnik wykorzystania przestrzeni

Regał paletowy rzędowy

Regały rzędowe mogą też występować w wersjach z gniazdami o podwójnej długości: wymagają wtedy zastosowania wózków z teleskopowym wysuwem wideł.

2. Regały wjezdne zblokowane – występują w wersji przelotowej i nieprzelotowej
Przeznaczone są do blokowego składowania zapasów towaru. Z reguły jeden kanał regału przeznaczony jest dla jednego asortymentu). Umożliwiają efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Stosowane do składowania blokowego zapasów o wytrzymałości nie wystarczającej do piętrzenia palet w stosy. Wysokości: do 12m, głębokości do 15m.

* składowanie: regał nie zapewnia dostępu do każdej jednostki ładunkowej w każdej chwili, dostęp musi być poprzedzony przemieszczeniem innych jednostek ładunkowych. Obowiązuje zasada FILO – first in last out (FIFO dla przelotowych)
* przeznaczenie: dla magazynów długookresowego składowania, magazynów towarów sezonowych, dla zapasu magazynowego o niewielkiej różnorodności asortymentu i dużej liczbie palet dla danego wyrobu. Często stosowany w chłodniach ze względu na dobre wykorzystanie kosztownej powierzchni magazynowej.
* obsługa: wózki widłowe podnośnikowe czołowe, o dostosowanych wymiarach gabarytowych – wjazd wózków do wnętrza regałów. Podczas pracy wózka wewnątrz regału często stosuje się tzw. wymuszone prowadzenie wózka, realizowane poprzez dodatkowe poziome kółka wózka współpracujące z profilami prowadzącymi zamontowanymi na stałe w regale.
* wykorzystanie przestrzeni magazynowej: regał charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem wykorzystania przestrzeni magazynowej oraz powierzchni podłogi.
* zalety: minimalne straty powierzchni na ścieżki robocze,
* wady: brak bezpośredniego dostępu do jłp,

Regał wjezdny zblokowany

3. Regał paletowy przepływowy – umożliwia kompaktowe składowanie wg zasady FIFO. Układ magazynowy oparty na tych regałach posiada dwie odrębne strefy: wejściową i wyjściową (często pełniąca jednocześnie funkcję strefy komisjonowania). Zasada ich wykorzystania opiera się na wymuszonym ruchu palety od strefy wejściowej do wyjściowej. Ruch ten jest wynikiem oddziaływania siły grawitacji osiągniętej poprzez lekki przechył (spadek) rolek zainstalowanych wewnątrz kanału regału. Paleta umieszczona w jednym z kanałów regału samoczynnie przesuwa się w kierunku strefy odbioru, gdzie zajmuje miejsce przy krawędzi regału lub bezpośrednio za paletą umieszczoną wcześniej w tym samym kanale.
Konstrukcja układu przepływowego zawiera elementy dodatkowe takie jak:
– rolki hamujące, zapewniające utrzymanie właściwej prędkości przesuwu
– separatory, umożliwiające łatwy odbiór palety po stronie wyjścia regału dzięki eliminacji naporu pozostałych palet
– listwy rolkowe po stronie wejścia i wyjścia, pozwalające na obsługę urządzeniami bez pochyłu wideł.
– rolki prowadzące, utrzymujące właściwą pozycję palety wewnątrz kanału.

* składowanie: regał nie zapewnia dostępu do każdej jednostki ładunkowej w każdej chwili, obowiązuje zasada FIFO – first in first out. Jeden kanał (głębokości od 3 do kilkunastu palet) powinien być zajmowany przez jeden rodzaj produktu.
* przeznaczenie: regały tego typu znajdują zastosowanie szczególnie w systemach, gdzie następuje przestrzenne odseparowanie strefy przyjęcia i wydania towaru. Strefa wyjściowa często stanowi jednocześni strefę kompletowania (komisjonowania).
* obsługa: wózki widłowe podnośnikowe czołowe. Przy podejmowaniu i odkładaniu jłp z regału wymagany jest przechył masztu (wideł) zbliżony wartością do spadku rolek.
* wykorzystanie przestrzeni magazynowej: regał charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem wykorzystania przestrzeni magazynowej. Pozwala na 80% zwiększenie wielkości składowanych towarów.
* wady: skomplikowana konstrukcja podwyższająca cenę regału oraz jego ewentualne usterki, większe wymagania co do jakości palet, wymagana większa precyzja pracy wózków podnośnikowych.

Regał paletowy przepływowy

4. Regał paletowy Push Back – jest odmianą regałów przepływowych z zastosowaniem w systemach, gdzie zasada FIFO nie musi być spełniona.
Wymagają tylko jednej ścieżki roboczej. Podczas umieszczania palety w kanale regału następuje przepchnięcie w głąb pozostałych palet znajdujących się już w kanale. Przy pobieraniu palety, kolejna jłp grawitacyjnie przesuwa się do krawędzi regału tak jak w regale przepływowym.
Głębokość regału nie przekracza z reguły 3-4 palet.
Zamiast systemu rolek stosuje się także specjalne płaskie wózki ramowe, zainstalowane w regale na których układa się przesuwane palety (układ zbliżony do tzw. systemu satelitarnego).

5. Regał paletowy przejezdny – konstrukcją przypomina zwykły regał paletowy rzędowy, przy czym jego podpory nośne posiadają zespoły jezdne umożliwiające przemieszczanie regału po specjalnie skonstruowanym torowisku.

* składowanie: selektywne, regał zapewnia dostęp do każdej jednostki ładunkowej. Regały budowane głównie w układzie podwójnym (dostęp do jłp z jednej strony) Umożliwia składowanie palet w układzie równoległym i prostopadłym. Dostęp do jednostki paletowej poprzedzony jest przesunięciem regałów tak, aby powstała pomiędzy regałami luka stanowiąca ścieżkę roboczą. Sterowanie regałem odbywa się często zdalnie z kabiny operatora wózka widłowego.
* pobieranie towarów: system umożliwia pobieranie całych jednostek ładunkowych a także komisjonowanie towarów bezpośrednio z palet umieszczonych w regałach.
* zastosowanie: w systemach o małym natężeniu ruchu wózków, przy składowaniu dużej liczby zróżnicowanych jednostek
* zalety: bardzo dobry współczynnik wykorzystania powierzchni magazynu poprzez ograniczenie liczby ścieżek roboczych.
* wady: skomplikowana i kosztowna konstrukcja (oraz dodatkowe systemy bezpieczeństwa), konieczność odpowiedniego przygotowania podłoża wraz z systemem jezdnym regału (dodatkowe naprężenia dynamiczne na posadzkę).

Regał paletowy przejezdny

6. Inne systemy, regały specjalizowane – specjalnie przystosowane do charakterystycznych cech składowanych towarów.